Vaste ANPR systemen

 

Verschillende overheidsdiensten hebben behoefte aan ANPR leessystemen die worden gebruikt om op specifieke locaties in het wegennet voertuigen te kunnen signaleren. Dit is meestal op snelwegen of hoofdwegen waarbij de camera’s aan een portaal zijn bevestigd en verbonden met een CatchKen systeem. Dit CatchKen systeem leest de kentekens en stuurt ze door naar de eenheid die verantwoordelijk is voor analyse en eventuele opvolging. Hierbij zijn verschillende koppelmogelijkheden ingebouwd waaronder de BOF koppeling, een veelgebruikte oplossing bij diverse politiekorpsen in binnen- en buitenland. 

Bij de beveiliging van bedrijfsterreinen, wijken en straten kan ook gebruik gemaakt worden van ANPR-systemen. Dit wordt meestal gedaan met zogenaamde ‘slimme’ ANPR camera’s, dit zijn camera's die de kentekens van de passerende voertuigen direct lezen en daarna meteen doorsturen naar de meldkamer die hiermee is verbonden. In de meldkamer worden de binnenkomende gegevens van deze voertuigen uitgelezen en worden eventuele hits doorgegeven aan de politie voor opvolging. CatchSystems kan, afhankelijk van de situatie en de vereiste capaciteit, uit een grote diversiteit aan mogelijkheden een passend advies uitbrengen.