ANPR Back Office

 

Er bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van CatchKen Back Office. Hierbij heeft CatchSystems haar kennis en ervaring met het lezen van kentekens naar een hoger niveau gebracht. CatchKen Back Office is een verzamelpunt voor kenteken gegevens, waar kentekens kunnen worden opgeslagen of geanalyseerd, waarbij de wettelijke voorschriften volledig in acht genomen worden.

In CatchKen Back Office kunnen kenteken gegevens worden verzameld van vele verschillende camera’s. Dit kunnen eigen camera van CatchSystems zijn (zoals camera’s van een CKOW systeem) alsook gegevens van een onbeperkt aantal andere intelligente camera’s, die verspreid zijn over het hele land. Dit kunnen bewakingscamera’s zijn maar ook camera’s langs de openbare weg. Een unieke functionaliteit van CatchKen Back Office is het opnieuw scannen van de binnengekomen foto’s op kentekens zodat camera’s met een mindere kwaliteit toch een goed resultaat geven. Dit kan real time voor een groot aantal camera’s tegelijk plaatsvinden. Afhankelijk van de configuratie is het ook mogelijk om de input van CatchKen Back Office door aangesloten CatchKen systemen te verkrijgen. Een CatchKen systeem kan namelijk zelfstandig werken of onderdeel worden van een groter systeem, elk CatchKen systeem kan hierbij client of server zijn. In de praktijk betekent dit dat het heel eenvoudig mogelijk wordt om net-centrisch te werken als de data op een centrale plek verzameld is. De verzamelde data kan, indien gewenst, overgedragen worden aan een extern systeem zoals bijvoorbeeld de Northgate BOF.

Alle aangesloten camera’s zijn via IP verbonden met CatchKen Back Office. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit het centrale punt te monitoren of alle camera’s correct werken. Afhankelijk van de Service Level Agreement (SLA) kan CatchSystems dit doormelden of direct actie ondernemen zodat de betrouwbaarheid van het ANPR netwerk zo hoog mogelijk wordt.

In een politieomgeving is het mogelijk om referentiebestanden te gebruiken voor het analyseren van kentekens. Alternatief is het gebruik van externe servers waarop de gelezen kentekens vergeleken en geanalyseerd worden zoals bijvoorbeeld de database voor gestolen voertuigen. Een geheel nieuwe ontwikkeling is de profielenserver waarbij de gelezen kentekens op een externe databaseserver vergeleken tegen profielen waarbij er met geautomatiseerde intelligentie gekeken wordt of er mogelijk vanuit verbanden met eerder gelezen kentekens conclusies getrokken kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de Secure Lane.

CatchKen Back Office is een geheel eigen ontwikkeling van CatchSystems zodat een grote flexibiliteit bij inzet van dit systeem gegarandeerd is.