Vignettenherkenning

In sommige landen zijn voertuigen uitgerust met wettelijk voorgeschreven visuele kenmerken, vaak in de vorm van stickervignetten achter de voorruit, waarop informatie staat die betrekking heeft op het gebruik van het betreffende voertuig op een bepaalde tijd of locatie. CatchSystems heeft voor de Asfinag in Oostenrijk een systeem ontwikkeld en op de markt gebracht waarmee vignetten automatisch kunnen worden herkend en gelezen. De gedecodeerde informatie kan gebruikt worden om te controleren of de registratiehouder van het voertuig aan de verplichtingen heeft voldaan door een geldig vignet achter de voorruit te plaatsen. Als dit niet het geval is wordt er, naast de afbeelding van het vignet, automatisch een opname gemaakt van het kenteken waarmee de overtreding wordt vastgelegd.

Camera's

Aangezien dit meestal snel rijdende voertuigen betreft, is het verkrijgen van scherpe en leesbare beelden een groot struikelblok. Er is daarom een systeem ontwikkeld waarmee de camera in staat is om buitengewoon nauwkeurige afbeeldingen met een hoge resolutie te maken die onafhankelijk van de snelheid van het voertuig opgenomen worden. Op deze wijze verkregen hoge resolutie beelden zijn zeer scherp en gedetailleerd, waardoor het mogelijk is om in te zoomen op specifieke kenmerken die van belang zijn voor de gebruiker van dit hoge snelheid systeem.

 

 

 

 

In de foto is te zien dat het zelfs mogelijk is om de tijd op het horloge af te lezen terwijl het voertuig met hoge snelheid onder de camera doorrijdt.

 

 

Tol vignetten

De belangrijkste toepassing voor het hoge snelheid leessysteem is het lezen van tolvignetten, die in een aantal landen worden toegepast voor rijden op de snelwegen. Omdat de toegang tot deze snelwegen niet wordt bewaakt met tolpoorten, kan iedereen zonder of met ongeldig vignet gebruik maken van de tolweg. CatchSystems beschikt over een vignetten leessysteem dat met een grote mate van nauwkeurigheid deze tolvignetten kan controleren. Wanneer blijkt dat het vignet ontbreekt of ongeldig is, dan wordt het bijbehorende kenteken van het voertuig gelezen en samen met de beelden van het vignet opgeslagen om in de backoffice te worden gecontroleerd voordat een proces verbaal kan worden opgesteld. Voor de gebruikers is dit controlesysteem zeer effectief in de bestrijding van het ongeoorloofde gebruik van het tolwegen net (m.n. in Oostenrijk).

 

Milieustickers

Een geheel nieuwe toepassing van de vignettentechnologie is ontwikkeld in samenwerking met het zusterbedrijf Vidit-Systems, dit speciaal voor de herkenning van milieustickers (Umweltplaketten) voor milieuzones in Duitse binnensteden. Met deze techniek kan de aanwezigheid van milieuonvriendelijke voertuigen in de Duitse steden worden tegengegaan middels een effectieve controle hierop. Met behulp van de nieuw ontwikkelde technieken kan CatchSystems de op de voorruit aangebrachte milieustickers decoderen op hun geldigheid voor het betreffende gebied, dat via de GPS-coördinaten is vastgelegd in een database. In overeenstemming met de Duitse wetgeving wordt na het constateren van een wettelijke overtreding een plaatje van het kenteken gemaakt om vervolgens het kenteken te lezen. Alle op deze wijze verkregen data worden opgeslagen voor opvolging door de juridisch afdeling van de betreffende stad.

 

Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er meerdere toepassingen te bedenken op basis van deze technologie die door CatchSystems is ontwikkeld. CatchSystems is in staat om, eventueel met partners, deze toepassingen te ontwikkelen en op de markt te brengen.