Bumperkleefdetectie met VCS

 

Een van de grootste oorzaken van ongevallen op snelwegen is bumperkleven en onvoldoende afstand houden. In samenwerking met haar Duitse zusterbedrijf Vidit-Systems heeft CatchSystems het Video Controle Systeem ontwikkeld om dit soort overtredingen op een eenvoudige en automatische manier te registreren. Daarnaast kunnen ook snelheidsovertredingen gedetecteerd worden door het VCS-systeem. Vidit-Systems is met het VCS-systeem marktleider in Europa voor het detecteren van overtredingen op het gebied van bumperkleven en te hoge snelheid door middel van videoregistratie. Het systeem kan tevens worden ingezet om langdurige inhaalacties van vrachtauto’s te registeren, zogenaamde olifantenraces. Ook registratie van: niet gebruiken van autogordels, gebruik van mobiele telefoons en overtreding van inhaalverboden is mogelijk door de gecertificeerde videoregistratie van het systeem.

Werkingsprincipe

Met behulp van fotogrammetrie wordt uit videobestanden automatisch bepaald of een voertuig te dicht op een voorgaand voertuig rijdt afhankelijk van de snelheid. Afhankelijk van de snelheid is er nl. een vereiste minimale afstand tussen voertuigen voorgeschreven. Het systeem bepaalt automatisch de snelheid en de onderlinge afstand tussen voertuigen en detecteert overtredingen hiervan. Voor een nauwkeurige meting zijn slechts enkele ijkpunten op het wegdek noodzakelijk waardoor de inzet van het systeem eenvoudig en adequaat uitgevoerd kan worden. Het systeem kan worden ingezet op maximaal 4 rijbanen waarbij met behulp van één camera de overtreding wordt gedetecteerd. Daarnaast wordt voor de voertuig en bestuurder identificatie per rijbaan een camera geplaatst voor een gedetailleerde opname van het voertuig bij constatering van een overtreding.

Werkwijze overtreding

Nadat een overtreding is vastgesteld is het mogelijk om een gedetailleerde foto van de bestuurder te maken en tevens automatisch het kenteken te lezen. In Duitsland is dit voldoende om een overtreding te registreren, afhankelijk van de ernst van de overtreding is het mogelijk een directe boeteverwerking te starten of om een staande houding te doen plaatsvinden. Vanwege de beschikbaarheid van een gecertificeerde video-opname is het altijd mogelijk om achteraf te bewijzen dat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Het VCS-systeem in Duitsland gecertificeerd door de PTB, in Nederland is het systeem door het NMI goedgekeurd.Systeembouw

Om een VCS systeem gecertificeerd in te kunnen bouwen beschikken Vidit-Systems en CatchSystems over de benodigde toelatingen zodat het meetvoertuig direct na inbouw ijkwaardig opgeleverd kan worden. In gebruik name wordt hiermee heel eenvoudig evenals herijking indien noodzakelijk.

 

 

 

Het VCS-systeem is een geheel eigen ontwikkeling van Vidit-Systems in samenwerking met CatchSystems. Dit zorgt voor een maximale flexibiliteit bij inzet van het systeem waarbij aanpassingen voor nationale wet- en regelgeving geen enkel probleem vormen. Het VCS-systeem wordt in de Benelux door CatchSystems op de markt gebracht in nauwe samenwerking met Vidit-Systems.